GETAP GELİŞİM VE TAKİP PROGRAMI

GETAP GELİŞİM VE TAKİP PROGRAMI

GETAP NEDİR?

GETAP® Bilişsel Becerileri Değerlendirme Ve Geliştirme Programıdır. Getap, Bilişsel Becerilerde Var Olan Bozulma Ve Zayıflamaya Karşı Beynin Nöroplastisite Özelliğinden Faydalanır. Bireyin Bilişsel Düzeyine Uygun Gelişim Egzersizleri Ile Dikkat, Hafıza, Konsantrasyon, Mantık – Muhakeme Ve Işlemleme Hızı Becerilerinde Bireyin Uzman Mentor Eşliğinde Kalıcı Bilişsel Gelişimi Sağlanır. Getap Içeriğinde 6 Farklı Yaş Grubuna Özel Hazırlanmış Zihin Performans Testi, 7500 Özgün Zihin Geliştirme Egzersizi Ve Getap Yazılımı Bulunmaktadır.

 

GETAP®, beynimizin zihin fonksiyonları olan ve zekâyı oluşturan Dikkat, Konsantrasyon, Hafıza, Mantık-Muhakeme ve İşlem Hızını geliştirmek, güçlendirmek ve korumak için GETAP® ARGE çalışanları tarafından bilimsel yöntemlerle hazırlanmış bir gelişim ve takip programıdır. Türkiye’de ve Dünya’da bir ilk olan GETAP®’ın içeriğinde zekânın tüm alt bileşen ve becerileri için özel olarak tasarlanmış binlerce zihin egzersizi bulunmaktadır. Etkinliği ve güvenirliliği çeşitli testlerle kanıtlanan GETAP®, birçok kurum ve kuruluş tarafından da desteklenmektedir. GETAP®, Nörobilim merkezli çalışmalar yapmak amacıyla 2009 yılında Kocaeli’de kurulmuştur.

GETAP®, McGrew’in 1997 yılında Cattell-Horn’un Gf-Gc modeli ve Carroll’un üç katmanlı zekâ modelini bütünleştirerek oluşturduğu Cattell-Horn-Carroll (CHC) Bilişsel Beceriler Modeli’ne göre geliştirilmiştir. CHC Modelinde zekâ, 10 alt bileşen ve bu bileşenlere ait 70 beceriden oluşmaktadır. Bu bileşen ve beceriler şunlardır:

• ZEK (IQ)

Akıcı Zekâ (Gf)
Sıralı Akıl Yürütme, Niceliksel Akıl Yürütme, Tümevarım
Kristalize Zekâ (Gc)
Dil Gelişimi, Sözcük Dağarcığı, Dinleme Yeteneği, Genel Sözel Bilgi, Genel Kültür
Niceliksel Akıl Yürütme (Gq)
Matematiksel Bilgi, Matematiksel Başarım
Kısa Süreli Bellek (Gsm)
Anlık Bellek Boyutu, Çalışma Belleği
Uzun Süreli Depolama ve Geri Çağırma (Glr)
Çağrışımsal Bellek, Anlamlı Bellek, Serbest Hatırlama, Düşünsel Akıcılık, İlişkisel Akı-cılık, Anlatım Akıcılığı, Adlandırma Ustalığı, Kelime Akıcılığı, Biçimsel Akıcılık
Görsel İşlemleme (Gv)
Görsel Bellek, Uzamsal İlişkiler, Kapama Hızı, Görselleştirme, Kapama Esnekliği, Uzamsal Tarama, Sıralı Algısal Tümleme
İşitsel İşlemleme (Ga)
Fonetik Kodlama – Analiz, Fonetik Kodlama – Sentez, Konuşma Sesi Ayrımsama, İşit-sel Uyaranlardaki Bozulmalara Direnç, Ses Örüntüleri Belleği, Genel Ses Ayrımsama
İşlem Hızı (Gs)
Algısal Hız, Test Alma Düzeyi, Rakam Ustalığı
Karar/Tepki Süresi/Hız (Gt)
Basit Tepki Süresi, Zihinsel Karşılaştırma Hızı
Okuma ve Yazma Becerisi (Grw)

Sonuç olarak zekânın tüm alt bileşen ve becerileri için gelişim kaynağı beynimizin zihin fonksiyonlarıdır. Ayrıca GETAP®, sadece zekâyı değil, kağıt ve kalem kullanarak bireyin psiko-motor becerilerini de geliştirmektedir. Bu beceriler şunlardır:
• Çalışma Hızı
• El – Göz Koordinasyonu
• Kalem Kullanma Becerisi

GETAP NASIL UYGULANIR?

GETAP®, Bireylerin Zihin Performans Düzeylerine Göre Üç Alt Program Şeklinde Uygulanmaktadır. Bu Alt Programlar Şunlardır :

 

• Geliştirme Programı : Programın öncelikli hedefi, bireyin performansını engelleyen durumların tespit edilmesi ve giderilmesidir. Programa, GETAP® Zihin Performans Testinden 60 puan altında alan bireyler dahil edilmektedir.
• Güçlendirme Programı : Programın öncelikli hedefi, bireyin özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesidir. Programa, GETAP® Zihin Performans Testinden 60-75 arası puan alan bireyler dahil edilmektedir.
• Koruma Programı : Programın öncelikli hedefi, bireyin öğrenme gücünün ve hızının en üst seviyeye ulaştırılması ve bu düzeyde tutulmasıdır. Programa, GETAP® Zihin Performans Testinden 75 üzerinde puan alan bireyler dahil edilmektedir.

GETAP® için temel hedef, bireylerin zihin performanslarını bulunduğu konumdan daha yukarıya çıkarmaktır. Bu hedefe bağlı olarak, uzman personeller gözetiminde haftada 2 seans olarak uygulanan GETAP®, 3 ile 12 ay arasında sürmektedir.

GETAP İÇERİĞİNDE NELER VAR?

GETAP®, Toplam Altı Maddeden Oluşan Çok Geniş Bir İçeriğe Sahiptir. Bu Maddeler Şunlardır:

 

1) GETAP® Yazılımı
GETAP® Yazılımı, bireylerin zihin gelişim süreçlerini takip eden profesyonel bir bilgisayar yazılımıdır. Projesi GETAP ARGE® ‘ye ait olan bu yazılımın, puan hesaplama formülleri EMPİAR Danışmanlık ve Araştırma Hizmetleri Tic. A.Ş, Mühendislik çalışmaları ise KODSİS Bilgi Sistemleri ve Yazılım San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılmıştır. GETAP® Yazılımının ölçme ve değerlendirme işlemleri konularında geçerli ve de güvenilir olduğu Anadolu Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi araştırmacıları(4) tarafından incelenip onaylanmıştır.
2) GETAP® Egzersizleri
GETAP® Egzersizleri, beynimizin zihin fonksiyonlarını geliştirmek için özel olarak tasarlanmış, gelişimsel olarak zekânın tüm alt bileşen ve becerilerini içeren birer kağıt ve kalem etkinliğidir. Bu etkinlikler bir bilgisayar uygulaması değildir. Çünkü, bilgisayar uygulamaları için basit bir ‘tıklama’ eylemi gerekirken; kâğıt ve kalem etkinlikleri için el ve dokunum becerisi gerekmektedir. Ayrıca, bireylerin kısmen de olsa bilgisayardan uzaklaşarak kağıt ve kaleme odaklanmaları başarı için gerekli bir adımdır. Çünkü kağıt ve kalem gelişimin zeminini oluşturur. Yedi yıllık disiplinlerarası bir çalışmanın ürünü olan GETAP® Egzersizleri, tamamı özgün toplam 50 farklı tip toplam 7500 zihin egzersizinden oluşmaktadır. Her biri 5 seviye olan ve her seviyesinde 30 adet uygulama sayfası bulunan bu egzersizler, bilimsel yöntemlerle geliştirilmiştir.

 
 

3) GETAP® Ön ve Son Değerlendirme Formları
GETAP® Ön ve Son Değerlendirme Formları, bireylerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal ihtiyaçları hakkında bilgi edinmek amacı ile hazırlanmış genel değerlendirme formlarıdır.

 
 

4) ZPT® (Zihin Performans Testi) ve Raporu
ZPT® (Zihin Performans Testi), her yaştan bireylerin zihin performans düzeylerini belirlemek için uygulanan, Türkiye’de standardizasyonu yapılmış ve geçerliliği onaylanmış(6) zihinsel bir yetenek testidir. Uygulama süresi 30 ile 90 dakika arasında değişen bu test sonucunda; bireylerin Dikkat, Konsantrasyon, Hafıza, Mantık-Muhakeme, İşlem Hızı ve Zihin Performansları ile ilgili bilimsel sonuçlar elde edilir. Puanlaması 0 ile 100 arasında değişen ZPT® (Zihin Performans Testi), beş eşdeğer testten oluşmaktadır. Bu testlerden ilki GETAP® öncesi ön test olarak, diğer dördü ise 3 aylık periyotlar halinde takip testi olarak uygulanmaktadır. Bu testin bütün yasal hakları GETAP®’a aittir. Zihin Performans Testi Raporu ise test sonuçlarının ve bu sonuçlarla ilgili çeşitli grafiklerin yer aldığı bir değerlendirme raporudur.

GETAP GELİŞİM TAKİBİ NASIL YAPILIR?

 

 
 

5) GETAP® Gelişim Raporu
GETAP® Gelişim Raporu, bireyin kişisel ve gelişimsel bilgilerinin yer aldığı bir değerlendirme raporudur. İçerisinde ZPT® 1 (Zihin Performans Testi 1) sonuçları, ZPT® G (Zihin Performans Testi Gelişim) sonuçları, GTP® G (GETAP® Gelişim) sonuçları, EGZ P (Egzersiz Performans) sonuçları ve bu sonuçlarla ilgili çeşitli grafikler yer almaktadır.

 
 

6) GETAP® Uygulama Materyalleri ve Dosyası
GETAP® Uygulama Materyalleri; bir adet kurşun kalem, bir adet sil-gi, bir adet notluk ve bir adet kronometredir. GETAP® Dosyası ise bireylerin kişisel ve gelişimsel dokümanlarının yer aldığı bir arşiv dosyasıdır.

GETAP GELİŞİM TAKİBİ NASIL YAPILIR?

GETAP®, Gelişimi Iki Farklı Yöntemle Takip Etmektedir.

 

A) GETAP® Test Gelişim Takibi
GETAP® Test Gelişim Takibi, ZPT® (Zihin Performans Testi) ile bireylerin zihin per-formans düzeylerinin belirlenmesi ve zihin performans gelişimlerinin ölçülmesidir. ZPT®, beş eş değer testten oluşan zihinsel bir yetenek testidir. Bu testler şunlardır:

 
 

A) GETAP® Uygulama Gelişim Takibi
GETAP® Test Gelişim GETAP® Uygulama Gelişim Takibi, bireylerin zihin performans gelişimlerinin GETAP® Egzersizleri ile ölçülmesidir. Bu yöntem, uygulanan her bir egzersizden elde edilen verilerin puana dönüştürülerek gelişimlerin anlık olarak da takip edildiği özel bir tekniktir.

 
 
DİKKAT82%
 
 
KONSANTRASYON76%
 
 
HAFIZA92%
 
 
MANTIK - MUHAKEME78%
 
 
İŞLEM HIZI95%
 
 
ZİHİN PERFORMANSI80%
DSADASDASASDSADDASDAS
 
 
 
 
 
 
 

 GETAP SONU DEĞERLENDİRMELER NELERDİR?

“DÜNYADA EN TRAJİK ŞEY,BİR YETENEĞİN HEBA OLMASI VEYA KENDİNİ GÖSTEREMEMESİDİR.”

 

GETAP® Sonu Değerlendirmeler, GETAP®’a kayıtlı bireylerin velileri tarafından yazılı olarak yapılan bir GETAP® sonu gelişim değerlendirmesidir. Bu değerlendirmeler şunlardır:
• Anlatılanları çabuk kavrıyor.
• Çevresindeki insanlarla iyi geçiniyor.
• Çizim yapmayı veya yazı yazmayı seviyor.
• Daha başarılı olmak için gayret ediyor.
• Değişiklikleri hemen fark ediyor.
• Dikkatini uzun süre koruyor.
• Düzenli olarak zekâ oyunları oynuyor.
• Düzgün konuşuyor.
• Eşyalarını düzenli kullanıyor.
• Görevlerini zamanında tamamlıyor.
• Kendi sorunlarını kendi çözüyor.
• Kendini rahat ifade ediyor.
• Kontrollü hareket ediyor.
• Nerede nasıl davranacağını biliyor.
• Okula isteyerek gidiyor.
• Okumayı veya dinlemeyi seviyor.
• Öğrendiklerini kolaylıkla hatırlıyor.
• Sorumluluklarını tek başına yapıyor.
• Teknolojiyi faydalı bir şekilde kullanıyor.
• Uyarıları dikkate alıyor.
• Yaptığı bir işe çok iyi konsantre oluyor.

 

 GETAP HAKKINDA UZMAN YORUMLAR

Doç. Dr. Halil DÖNMEZ / Erciyes Üniversitesi Tıp Fak. Öğretim Üyesi / KAYSERİ

GETAP® ile çocuğumda birçok alanda gelişme sağlandı. Akademik alandaki gelişimle birlikte sosyal alanda da çok iyi gelişim kaydettik. Oğlumun kendine olan güveni yükseldi, kendini ifade edebilme becerisi gelişti, kelime hazinesi zenginleşti, dikkati çok daha iyi bir düzeye yükseldi. Bizimle yani anne babasıyla iletişim kurma becerisi gelişti. Arkadaşlar ile olan sosyal ilişkilerinde artık daha başarılı.

Ali Tolga TOKDEMİR / Özel Eğitim Öğretmeni / DENİZLİ

Günümüzün en büyük sorunlarından olan anlama, mantık yürütme, muhakeme ve kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarım problemleri ve bunların çözüm yolları hep tartışıldı, tartışılmaya da devam ediyor. Özellikle son yıllarda iyice önem kazanan PİSA sınavları ve bu sınavlardan ülkemizin aldığı sonuçlar incelendiğinde bu durum daha da açık ve acı bir şekilde karşımıza çıkmakta. Her ülkenin öğrencilerinin kendi dillerinde bu uygulamaya tabi tutulmasına rağmen aldığımız sonuçlar hiç de iç açıcı değil.
İşte tam bu noktada “Ne yapabiliriz” sorusu ayyuka çıkmakta ve çoğu kesimde de bir panik baş göstermektedir. Aileler çoğunlukla bu soruna çözüm olarak etüt merkezlerine veyahut özel derslere yüklenmektedir. Ancak asıl sorun göz ardı edilmekte ve beyhude çabalar emek ve para israfına neden olmakta sonuçta da yılgınlık ve eğitim diliyle “Öğrenilmiş Çaresizlik” baş göstermektedir.
GETAP programı ile uygulanan ZPT (Zihin Performans Testi) sorunun kaynağını tam olarak göstermesi ve deyim yerindeyse bam teline dokunması açısından öncelikli farkını ortaya koymaktadır. Pek çok aile çocuğunun probleminin dikkatini toplama noktasında olduğunu düşünmekte “Bizim çocuk çok zeki ama çalışamıyor, dikkati dağınık” şeklinde bu durumu dile getirmektedir. Ancak uygulanan test sonucunda asıl problemin hafıza, mantık muhakeme gibi alanlarda olduğu tespit edildiğinde yapılan etkinlikler sonucunda durumun pozitif yönde değişmeye başladığını görmekteyiz.
Peki hiç akademik çalışma (matematik Türkçe gibi dersler) yapmadan nasıl oluyor da bu program çocuğun başarısını yukarı taşıyor. Uzmanların yaptığı incelemeler sonucunda elde edilen veriler ışığında hazırlanan etkinlikler çocuğun dikkat, hafıza, mantık muhakeme gibi geliştirilebilir alanlarını destekler nitelikte olduğundan ders başarısını da yukarıya taşımaktadır. Ben bunu bir futbolcunun yaptığı antrenmanlara benzetiyorum. Şöyle ki futbolcular antrenmanda sürekli taktik teknik çalışmazlar. İdmanlarda güç antrenmanları önemli bir yer tutar. Bir futbolcu sert ve isabetli şut atabilmek için çok fazla bacak güçlendirme antrenmanı yapar. Sonuçta da maçı kazandıracak isabetli ve sert şutu atabilecek düzeye gelir. Bu etkinlikleri de bu güç antrenmanlarına benzetebiliriz.

 

 

 

 

 

Hanife Serin / Eğitimci / KAYSERİ

Öncelikle nasıl bir program olduğunu bilmeden başvurduk. Bize anlatıldığında gerekliliğine inandık ama yine de bir anne olarak tanınmış bir program olmadığından şüphelerim vardı. Çocuğum her şeyden mutlu olan biri olmadığından acaba sıkıcı olur mu diye kaygılarım vardı. Programın faydalı olduğu bir aşikâr, oğlum her zamanki gibi ders çalışmamasına rağmen derslerinde başarılı oldu. Benim gözlemim programın iyiliği yanında uygulayıcısının da ehil olması gerektiği.

 

Ayşenur YAMAN / Sosyolog – Gelişim Destek Uzmanı / ISPARTA

Ben bir GETAP® çalışanıyım. GETAP®’ın çok faydalı bir program olduğunu masa başında gözlemlemek ve çocukların gelişimlerine şahitlik etmek bana oldukça keyif veriyor. Aynı geri dönüşümü velilerimizden de alınca insanın içi huzurla doluyor.

 

Tuba TOKAT / Psikolojik Danışman / DENİZLİ

GETAP®’ın çocuklarımızın zihin gelişimlerinin yanı sıra özgüven, benlik saygısı, sosyal beceriler gibi alanlarda da onların gelişimlerini destekleyici bir program olduğunu düşünüyorum. Özellikle çocuklarımızın kritik yaş dönemlerinin GETAP’la desteklendiğinde ileriye dönük kendine güvenen, ne istediğini bilen, potansiyelini en üst düzeyde kullanabilen bireyler olacağına inanıyorum.

 

Vedat YILDIRIM / Psikolog – Sosyolog / KOCAELİ

GETAP®, çocukların sorunlarını analiz edip kısa bir vakitte sonuca gidebilen çok özel bir programdır. Özellikle küçük yaşta GETAP® ile tanışan ailelerin ortak fikri, çocuklarının daha özgüvenli ve sorumluluk sahibi olduğudur.

 

Adem Alptekin ALTUNBAŞ / Rehber Öğretmen / DENİZLİ

İnsanların günlük yaşam içerisinde bir takım ihtiyaçları vardır. İhtiyaçlarımızı üç ana başlık içerisinde değerlendirebiliriz. Bunlar;

1. Fiziksel İhtiyaçlar
2. Psikolojik İhtiyaçlar
3. Zihinsel İhtiyaçlar
Fiziksel ihtiyaçlar, insanoğlunun varlığını sürdürebilmesi için gerekli olan yeme-içme, giyinme ve barınma ihtiyaçlarıdır. Psikolojik ihtiyaçlar ise sevgi, saygı, bir gruba ait olma, kendini ifade edebilme ve mutluluk olarak ifade edilebilir. Zihinsel ihtiyaçlarımız ise öğrenme, merak etme, dikkat ve konsantrasyon sağlayabilme, hafıza becerilerimizi etkin bir şekilde kullanabilme ve bunlara bağlı olarak BAŞARABİLME ihtiyacıdır. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığında yoksunluk hissiyle birlikte bazı sorunlara yol açabilmektedir. Psikolojik ihtiyaçlar karşılanmadığında bazı davranış sorunlarına yol açabilmekte çocuklarımız anne babasının veya öğretmeninin sevgisini kazanıp ilgisini çekebilmek için “yaramazlık” tabir edilen davranışlarda bulunabilmekte bu da onların bulunduğu ortamlarda dışlanmalarına hatta bazen istenmeyen çocuk olmalarına neden olabilmektedir. Zihinsel ihtiyaçları yeterince karşılanmayan çocuklar ise derslere aktif katılım sağlayamamakta, akademik başarıları genellikle düşük olmaktadır. GETAP® çocukların psikolojik ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılama yolculuğunda ailelere yol arkadaşlığı yapıyor. Çocuğun ihtiyaçlarını doğru bir şekilde analiz ederek anne babaları bilgilendirmek suretiyle olası davranış problemlerini önlemeyi amaçlayan bir anlayışa sahip. GETAP®’ın asıl çalışma alanı olan zihin ve zeka gelişimi noktasında ise çocukların ihtiyaçlarını tespit ederek, bu ihtiyaçlar doğrultusunda her çocuğa özel hazırlanmış egzersiz programı ile bu ihtiyaçların giderilmesini sağlıyor. Yapılan çalışmalar Dikkat, Konsantrasyon, Hafıza ( Kaydetme – Depolama – Hatırlama Süreçleri), Beynin İşlem Hızı ve Problem Çözme becerilerini geliştiriyor. Bu programa katılan bireyler öncelikle MÜKEMMEL DİKKATE, GÜÇLÜ HAFIZAYA, KESKİN ZEK YA sahip oluyor. Bu becerileri geliştiği için akademik becerileri de otomatik olarak gelişiyor ve sınavlardan daha yüksek notlar alıyor. ÖZGÜVEN gelişimi sağlanan bireyler davranışlarını sebep sonuç ilişkisi içerisinde düşünerek gerçekleştirdiğinden DOĞRU DAVRANIŞI elde ediyor. Programın bana göre bir diğer önemli özelliği de her düzeydeki bireye uygulanabilme olanağı vermesi. ZPT sonucuna göre en üst seviyedeki bireyler bile programın içeriğindeki koruma etkinlikleriyle bulundukları seviyeyi muhafaza edip daha da ileriye taşırken, özel öğrenme güçlüğü DEHB(Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu), hafif MR tanısı almış bireylerde de inanılmaz sonuçlar vermektedir. Yani program bireysel farklılıkları dikkate alarak kimin neye ihtiyacı varsa o yönü desteklemektedir.
Özgüveni yüksek, akıl yürütme becerisi gelişmiş, dikkatini yaptığı işe veren ve hafızası güçlü bireyler olarak geleceğe hep beraber yürümek için GETAP® gerçekten TAM İSABET.

 

Öne Çıkarılanlar

KORKU(FOBİ) VE ÖFKE DANIŞMANLIĞI

Yaşamımız boyunca çeşitli duygusal zorluklar ile karşı karşıya kalırız ve bu durumlar bazen b

PANİK ATAK DANIŞMANLIĞI

Panik Atak

İLİŞKİ DANIŞMANLIĞI

İlişki Tera

Disgrafi Eğitimi

Disgrafi Nedir? Disgrafi, özellikle yaz

Yorumlar